کریم اصغرزاده ناظر داوری دیدار رهپویان رضوانشهر، بعثت کرمانشاه
داوران

کریم اصغرزاده ناظر داوری دیدار رهپویان رضوانشهر، بعثت کرمانشاه

کریم اصغرزاده ناظر داوری دیدار رهپویان رضوانشهر، بعثت کرمانشاه

کریم اصغرزاده بعنوان ناظر داوری دیدار رهپویان رضوانشهر، بعثت کرمانشاه را در چارچوب مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور که راس ساعت 17:00 روز شنبه مورخه 93/3/10 در ورزشگاه معلم شهر رضوانشهر برگزار می گردد را نظارت خواهند کرد.