جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها
داوران

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

همایش مسؤولین کمیته داوران شهرستانهای استان آذربایجان شرقی روز شنبه 93/3/3 ساعت 9:30 همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر در سالن کنفرانس هیأت فوتبال استان برگزار شد در این آئین ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت شد و سپس دبیر کمیته داوران به حاضرین در جلسه خیر مقدم گفته و در ادامه حاج آقا ششگلانی ریاست محترم هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی سخنرانی نمودند.

حاج آقا ششگلانی در ابتدای صحبت های خود ضمن خیر مقدم گوئی فرا رسیدن سالروزآزاد سازی خرمشهر را بدست نیروهای اسلام تبریک گفتند.

رئیس هیأت فوتبال استان در خصوص جایگاه و اهمیت داوری گفت: هیأت فوتبال استان تا آنجائیکه در توان دارد در راستای ارتقاء دانش داوری تلاش می کند و خواهد کرد.

ششگلانی اضافه کرد: علیرغم حاشیه های موجود تلاش می کنیم تا بتوانیم جایگاه داوری این استان را بهبود بخشیم و به داوران جوان نیز فرصت دهیم تا بتوانند در بالاترین سطوح قضاوت کنند.

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها

جلسه مسؤولین کمیته داوران شهرستانها