تست بدنی داوران فعال استان
داوران

تست بدنی داوران فعال استان

 

 

 

تست بدنی داوران فعال استان

بمنظور حضور فعال داوران در رقابتهای لیگ های استانی با دعوت از داوران و کمک داوران شهرستانهای استان آذربایجان شرقی دارای مدرک درجه ملی- درجه یک – درجه دو و درجه سه به تعداد 54 نفر روز جمعه مورخه 93/3/23 از ساعت 15:00 الی 18:30 در استادیوم جهان پهلوان تختی با حضور ممتحنین تست بدنی اخذ گردید.

تست بدنی داوران فعال استان

تست بدنی داوران فعال استان

تست بدنی داوران فعال استان