امیر مسعود جعفری داور دوم دیدار تیمهای تاک تیران و گلسا پوش یزد
داوران

امیر مسعود جعفری داور دوم دیدار تیمهای تاک تیران و گلسا پوش یزد

 امیر مسعود جعفری داور دوم دیدار تیمهای تاک تیران و گلسا پوش یزد

امیر مسعود جعفری بعنوان داور دوم دیدار بین تیم های تاک تیران و گلسا پوش یزد در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی از هفته ششم که راس ساعت 18:00 روز جمعه مورخ 93/3/23 در ورزشگاه تختی تیران در شهر تیران از استان اصفهان برگزار خواهد شد را قضاوت خواهد نمود.