قابل توجه داوران و کمک داوران شهرستانهای استان
داوران

قابل توجه داوران و کمک داوران شهرستانهای استان

قابل توجه داوران و کمک داوران شهرستانهای استان

کریم اصغرزاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلیه داورانی که روز جمعه مورخه 93/3/23 تست بدنی دارند بایستی به نکات زیر توجه نمایند:

1- در دست داشتن یک معرفی نامه از هیأت فوتبال شهرستان مربوطه

2- کارت بیمه حوادث ورزشی

3- گواهی صحت و سلامتی جسمانی از پزشک معتمد

4- حضور مسؤول کمیته داوران آن حوزه جهت سرپرستی تیم داوری شهرستان مربوطه الزامیست

5- بهمراه داشتن لباس ورزشی مناسب الزامیست.

 

مکان : استادیوم جهان پهلوان تختی

زمان: روز جمعه ساعت 14 بعد از ظهر