کلاس داوری درجه سه داوری
داوران

کلاس داوری درجه سه

کلاس داوری درجه سه داوری

کریم اصغرزاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلاس داوری درجه سه فوتبال از روز شنبه مورخ 90/12/20 لغایت روز جمعه 90/12/26 در استادیوم تختی (باغشمال) با مدرسی آقای فرهاد صداقت و مدیر و ناظر فدراسیون آقای کاظم شجاعی شروع و در حال برگزاری است.