داوران

قضاوت دیدار تیم های کاسپین قزوین و گاز فجر جم بوشهر با داوران تبریزی

مهدی شجاعی بعنوان داور ، صابر خویی کمک داور اول ، امیر قورخانه چی کمک داور دوم و ناصر جنگی داور چهارم که در چار چوب مسابقات لیگ حذفی فوتبال کشور که راس ساعت 16:00 روز چهارشنبه 93/06/26 در ورزشگاه رجایی قزوین دیدار دو تیم کاسپین قزوین و گاز فجر جم بوشهر که برگزار خواهد شد را قضاوت خواهند کرد.