مربیان

قابل توجه مربیان دارای مدرک D و C مربیگری

 

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به اطلاع مربیان دارای مدرک D و C مربیگری که مایل به شرکت در کلاس مربیگری فوتبال ساحلی می باشند می رساند سریعا جهت نام نویسی به کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان مراجعه نمایند.