جمعه
۳۱ شهریور ۱۳۹۶
آمار بازدید سایت
تعداد کاربران آنلاین : 101
بازدید ماه قبل : 215895
بازدید دیروز : 5902
بازدید امروز : 500
بازدید کل : 12691291

کمیته فوتسال

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور

برنامه دور برگشت مسابقات فوتسال کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال ایران به شرح زیر خواهد بود:

پنجشنبه4/8/96-ساعت 16- هفته چهاردهم

آذرخش بندرعباس-فرش آراء مشهد-فجر- بندرعباس
گیتی پسند اصفهان-هیات فوتبال قم- پیروزی- اصفهان
شهروند ساری- شرکت ملی حفاری ایران-سید رسول حسینی-ساری
شهرداری ساوه- پارسیان شهر قدس-فجر- ساوه
تاسیسات دریایی ایرانیان-مس سونگون ورزقان-تالار هندبال-تهران
مقاومت البرز-لبنیات ارژن  شیراز-انقلاب- کرج
مقاومت قرچک-آتلیه طهران قم-هفتم تیر- قرچک
 
پنجشنبه11/8/96-ساعت 16- هفته پانزدهم
 
مقاومت البرز-گیتی پسند اصفهان-انقلاب- کرج
هیات فوتبال قم-شهروند ساری-شهید حیدریان- قم
لبنیات ارژن شیراز-آتلیه طهران قم-شهید ابوالفتحی-شیراز
پارسیان شهر قدس-مقاومت قرچک-الغدیر- شهر قدس
فرش آرا مشهد-شهرداری ساوه-مدافعان حرم-مشهد
شرکت ملی حفاری ایران-تاسیسات دریایی ایرانیان-نفت- اهواز
مس سونگون ورزقان-آذرخش بندرعباس-شهید پور شریفی-تبریز
 
سه شنبه 16 /8/96-ساعت 16- هفته شانزدهم
 
گیتی پسند اصفهان-لبنیات ارژن شیراز-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری-مقاومت البرز- سید رسول حسینی-ساری
آتلیه طهران قم-پارسیان شهر قدس-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-فرش آراء مشهد-هفتم تیر- قرچک
تاسیسات دریایی ایرانیان-هیات فوتبال قم-تالار هندبال- تهران
شهرداری ساوه-مس سونگون ورزقان-فجر- ساوه
آذرخش بندرعباس-شرکت ملی حفاری ایران-فجر- بندرعباس
 
دوشنبه 22 /8/96- ساعت 16- هفته هفدهم
 
گیتی پسند اصفهان-شهروند ساری-پیروزی- اصفهان
لبنیات ارژن شیراز-پارسیان شهر قدس-شهید ابوالفتحی-شیراز
فرش آراء مشهد-آتلیه طهران قم-مدافعان حرم-مشهد
مقاومت البرز-تاسیسات دریایی ایرانیان-انقلاب- کرج
مس سونگون ورزقان-مقاومت قرچک-شهید پور شریفی-تبریز
هیات فوتبال قم-آذرخش بندرعباس-شهید حیدریان-قم
شرکت ملی حفاری ایران- شهرداری ساوه-نفت- اهواز
 
دوشنبه 29/8/96- ساعت 16-هفته هجدهم
 
شهروند ساری- لبنیات ارژن شیراز-سیدرسول حسینی-ساری
پارسیان شهر قدس-فرش آراء مشهد- الغدیر-شهر قدس
تاسیسات دریایی ایرانیان-گیتی پسند اصفهان-تالار هندبال-تهران
آتلیه طهران قم-مس سونگون ورزقان-شهید حیدریان-قم
آذرخش بندرعباس- مقاومت البرز-فجر- بندرعباس
مقاومت قرچک-شرکت ملی حفاری ایران-هفتم تیر-قرچک
شهرداری ساوه-هیات فوتبال قم-فجر-ساوه
 
شنبه 4/9/96-ساعت 16- هفته نوزدهم
 
لبنیات ارژن شیراز-فرش آراء مشهد-شهید ابوالفتحی-شیراز
شهروند ساری- تاسیسات دریایی ایرانیان-سید رسول حسینی-ساری
مس سونگون ورزقان-پارسیان شهر قدس-شهید پور شریفی-تبریز
هیات فوتبال قم- مقاومت قرچک-شهید حیدریان-قم
شرکت ملی حفاری ایران- آتلیه طهران قم- نفت -اهواز
مقاومت البرز-شهرداری ساوه-انقلاب-کرج
گیتی پسند اصفهان-آذرخش بندرعباس-پیروزی-اصفهان
 
پنجشنبه 9/9/96- ساعت 16- هفته بیستم
 
تاسیسات دریایی ایرانیان- لبنیات ارژن شیراز-تالار هندبال-تهران
فرش آراء مشهد-مس سونگون ورزقان- مدافعان حرم-مشهد
آتلیه طهران قم-هیات فوتبال قم-شهید حیدریان-قم
پارسیان شهر قدس-شرکت ملی حفاری ایران-الغدیر-شهر قدس
مقاومت قرچک-مقاومت البرز- هفتم تیر-قرچک
شهرداری ساوه-گیتی پسند اصفهان-فجر- ساوه
آذرخش بندرعباس-شهروند ساری-فجر- بندرعباس
 
جمعه 17/9/96- ساعت 16-هفته بیست و یکم
 
لبنیات ارژن شیراز- مس سونگون ورزقان- شهید ابوالفتحی-شیراز
مقاومت البرز-آتلیه طهران قم-انقلاب- کرج
شرکت ملی حفاری ایران-فرش آرا مشهد- نفت- اهواز
هیات فوتبال قم-پارسیان شهر قدس-شهید حیدریان- قم
تاسیسات دریایی ایرانیان-آذرخش بندرعباس-تالار هندبال- تهران
گیتی پسند اصفهان-مقاومت قرچک-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری-شهرداری ساوه-سید رسول حسینی-ساری
 
جمعه 24/9/96- ساعت 160- هفته بیست و دوم
 
مس سونگون ورزقان-شرکت ملی حفاری ایران-شهید پور شریفی- تبریز
فرش آرا مشهد- هیات فوتبال قم-مدافعان حرم-مشهد
پارسیان شهر قدس-مقاومت البرز-الغدیر- شهر قدس
آذرخش بندرعباس-لبنیات ارژن شیراز-فجر- بندرعباس
شهرداری ساوه-تاسیسات دریایی ایرانیان-فجر-ساوه
مقاومت قرچک-شهروند ساری-هفتم تیر- قرچک
آتلیه طهران قم-گیتی پسند اصفهان-شهید حیدریان-قم
 
جمعه 1/10/96-ساعت 16- هفته بیست و سوم
 
هیات فوتبال قم-مس سونگون ورزقان- شهید حیدریان- قم
آذرخش بندرعباس-شهرداری ساوه-فجر- بندرعباس
لبنیات ارژن شیراز-شرکت ملی حفاری ایران- شهید ابوالفتحی-شیراز
تاسیسات دریایی ایرانیان-مقاومت قرچک- تالار هندبال-تهران
مقاومت البرز- فرش آرا مشهد-انقلاب-کرج
شهروند ساری- آتلیه طهران قم-سید رسول حسینی-ساری
گیتی پسند اصفهان-پارسیان شهر قدس-پیروزی-اصفهان
 
پنجشنبه 7/10/96-ساعت16-هفته بیست و چهارم
 
پارسیان شهر قدس-شهروند ساری-الغدیر-شهر قدس
آتلیه طهران قم-تاسیسات دریایی ایرانیان-شهید حیدریان-قم
مقاومت قرچک-آذرخش بندرعباس-هفتم تیر-قرچک
مس سونگون ورزقان-مقاومت البرز-شهید پورشریفی-تبریز
شهرداری ساوه-لبنیات ارژن شیراز-فجر- ساوه
فرش آراء مشهد- گیتی پسند اصفهان-مدافعان حرم-مشهد
شرکت ملی حفاری ایران-هیات فوتبال قم- نفت- اهواز
 
جمعه 15/10/96-ساعت 16-هفته بیست و پنجم
 
تاسیسات دریایی ایرانیان-پارسیان شهر قدس-تالار هندبال-تهران
شهرداری ساوه- مقاومت قرچک-فجر-ساوه
مقاومت البرز-شرکت ملی حفاری ایران-انقلاب- کرج
آذرخش بندرعباس-آتلیه طهران قم-فجر-بندرعباس
گیتی پسند اصفهان-مس سونگون ورزقان-پیروزی- اصفهان
شهروند ساری- فرش آراء مشهد-سید رسول حسینی-ساری
لبنیات ارژن شیراز-هیات فوتبال قم-شهید ابوالفتحی-شیراز
 
جمعه 22/10/96- ساعت 16-هفته بیست و ششم
 
مقاومت قرچک-لبنیات ارژن شیراز- هفتم تیر-قرچک
هیات فوتبال قم-مقاومت البرز- متعاقبا نام ورزشگاه اعلام میشود- قم
آتلیه طهران قم-شهرداری ساوه- متعاقبا نام ورزشگاه اعلام میشود- قم
شرکت ملی حفاری ایران-گیتی پسند اصفهان-نفت- اهواز
پارسیان شهر قدس-آذرخش بندرعباس- الغدیر-شهر قدس
مس سونگون ورزقان- شهروند ساری-شهید پورشریفی-تبریز
فرش آراء مشهد-تاسیسات دریایی ایرانیان-مدافعان حرم-مشهد