اجرائی کشوری

نمایندگان AFC وضعیت استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام ره تبریز را عالی توصیف کردند

قبل از ظهر امروز علی کفاشیان ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با حضور در تبریز از نزدیک وضعیت استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام ره تبریزرا بررسی...