جوانان فوتسال

توحید لطفی، ابوالقاسم عروجی، حمید احمدی و علیرضا صمیمی در تورنمنت سه جانبه اسلواکی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، تیم ملی فوتسال  ایران امروز تهران را به مقصد اسلواکی جهت شرکت در تورنمنت سه جانبه فوتسال که با حضور تیم...

روابط عمومی

اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال را با حضور دبیر فدراسیون فوتبال و نمایندگان AFC آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ،کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با دعوت از نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به...