دسته بندی - فوتسال

فوتسال

دعوت از سینا مامور، مهدی دل قوی و ابوالفضل فلقی به اردوی انتخابی تیم المپیاد ورزشی فوتسال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،براساس برنامه ریزی کمیته فوتسال استعدادیابی گسترده ای از المپیاد ورزش کشور در سال ۹۷ صورت گرفت و لیست ۵۳...