دسته بندی - فوتسال

فوتسال

نتایج روزسوم مسابقات فوتسال کارمندان استان.گرامیداشت شهیدان رجایی وباهنر(۴۰ساله انقلاب اسلامی)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج روزسوم مسابقات فوتسال کارمندان استان.گرامیداشت شهیدان رجایی وباهنر(۴۰ساله انقلاب اسلامی) به شرح...