دسته بندی - ریاست

ریاست

پیام تسلیت

رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجانشرقی در پیامی درگذشت خانم اخوی گرامی  آقای حاج احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان را تسلیت گفت. در این...