دسته بندی - ریاست

اخبار ویژه تصویری اسلایدی بانوان روابط عمومی ریاست

جلسه بانوان هیأت فوتبال استان با دبیر هیأت

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به منظور هماهنگی و برنامه ریزی هر چه بهتر امورات داخلی هیأت، روز چهارشنبه مورخه 98/8/29 جلسه ای با حضور...

دسته‌بندی نشده ریاست

دکتر رسول عبدالهی رئیس کمیته استیناف هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، آقای رسول عبدالهی به پیشنهاد رئیس هیأت فوتبال استان و تصویب هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان و براساس ضوابط...