دسته بندی - روابط عمومی

روابط عمومی

اولین کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال را با حضور دبیر فدراسیون فوتبال و نمایندگان AFC آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ،کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با دعوت از نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به...