دسته بندی - روابط عمومی

روابط عمومی

حمید مهد خواه به سمت سرپرست روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی منصوب شد

طی حکمی از سوی سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی حمید مهد خواه به سمت سرپرست روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی منصوب شد...