دسته بندی - روابط عمومی

روابط عمومی

پیام تسلیت

روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجانشرقی در پیامی درگذشت پدر خانم گرامی  آقای حاج رضا محرم زاهی مسؤول کمیته پشتیبانی و تدارکات هیأت فوتبال استان را تسلیت...