دسته بندی - روابط عمومی

روابط عمومی

مهندس آرش جابری برای چندمین سال متوالی به عنوان بازرس اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران انتخاب شد

انتخابات اتحادیه باشگاه های فوتبال روز دوشنبه برگزار شد که در بخش بازرس اتحادیه ۴ نماینده نامزد شده بودند که در پایان این رای گیری آرش جابری که از سال ۸۵...

روابط عمومی

هیأت فوتبال استان اجرای قوانین و مقررات را مقدم بر مصلحت اندیشی و حمایت از منافع اشخاص می داند

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی در واکنش به خبری در سایت شهرداری تبریز اعلام کرد: شهرداری تبریز نباید قبل از حل مسئله ، صورت مسئله را پاک کند چرا که سیاست...

روابط عمومی

دلیل لغو بازی فینال لیگ یک کشوری عدم همکاری و ارائه مستندات از سوی فدراسیون فوتبال می باشد

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی جهت پاسخگویی به افکار عمومی و جامعه ورزشی از فدراسیون فوتبال درخواست نمود تا مدارک و مستندات پرونده را ارائه نمایند که...