دسته بندی - روابط عمومی

روابط عمومی

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در مجلس اربعین ابوی آقایان حمید و مجید سیفی آذر

      فریدون اصفهانیان به همراه داوران بازی تراکتوری سازی- سپاهان و کمیته داوران هیأت فوتبال استان و جمعی از پیشکسوتان داوری با حضور در مجلس اربعین ابوی آقایان...