دسته بندی - داوران

داوران

رونمایی از پیراهن داوری

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به همت رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی تمامی داوران فعال استان پیراهن های داوری جدید...