دسته بندی - داوران

داوران دسته‌بندی نشده

اسماعیل کمربسته دیدار بین شهروند ساری و سوهان محمد سیما قم را سوت می زند

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، اسماعیل کمربسته بعنوان داور از استان آذربایجان شرقی، مسابقه بین دو تیم شهروند ساری و سوهان محمد سیما قم،...

داوران

رحیم رحیمی مقدم ناظر داوری مسابقات فوتبال سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مسابقات فوتبال سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور که از مورخ ۹۷/۶/۲ لغایت...