دسته بندی - داوران

داوران

در نشست كميته داوران AFC

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز با نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تشکیل جلسه داد و روش تعیین داوران برای جام ملت های آسیا ۲۰۱۱ را تایید کرد…