دسته بندی - داوران

داوران

حسین گلشنی کمک داور دوم و سعید رحیمی مقدم داور چهارم دیدار پیکان تهران و استقلال تهران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،حسین گلشنی بعنوان کمک داور دوم و سعید رحیمی مقدم بعنوان داور چهارم دیدار پیکان تهران و استقلال تهران از...