دسته بندی - داوران

داوران

مسعود علی محمدی و سیامک محمد علی پور و آیدین طایفه داوران مسابقات مجتمع لیگ دسته اول امید کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مسعود علی محمدی، سیامک محمدعلی پور و آیدین طایفه بعنوان داور از استان آذربایجان شرقی در مسابقات مجتمع...