دسته بندی - اجرائی کشوری

اجرائی کشوری

برنامه حذفی مسابقات جوانان و زیر 17 سال استان( گرامیداشت یاد و خاطر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه حذفی مسابقات جوانان و زیر 17 سال استان( گرامیداشت یاد و خاطر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به شرح...