دسته بندی - اجرائی کشوری

اجرائی کشوری

برنامه حذفی مسابقات جوانان و زیر ۱۷ سال استان( گرامیداشت یاد و خاطر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه حذفی مسابقات جوانان و زیر ۱۷ سال استان( گرامیداشت یاد و خاطر سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به شرح...

اجرائی کشوری

برنامه حذفی مسابقات زیر ۱۵ و ۱۷ سال (گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،برنامه حذفی مسابقات زیر ۱۵ و ۱۷ سال (گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی) به شرح ذیل...