فوتسال

صمد عباسقلی زاد طلوعی نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار شهروند ساری و ایمان شیراز

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،صمد عباسقلی زاد طلوعی بعنوان نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار بین دو تیم شهروند ساری و ایمان شیراز...

فوتسال

صمد عباسقلی زاد طلوعی نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار گیتی پسند و سن ایچ ساوه

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،صمد عباسقلی زاد طلوعی بعنوان نماینده سازمان لیگ فوتسال کشور در دیدار بین دو تیم گیتی پسند و سن ایچ ساوه که...