دسته بندی - گزارش تصویری

روابط عمومی ریاست گزارش تصویری محلات

گزارش تصویری؛ آخرین جلسه هماهنگی رقابت های فوتسال مقدماتی جنوب و مرکز آسیا ۲۰۱۷

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، صبح امروز جلسه ای در دفتر سردار حاج جواد ششگلانی، رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی با هدف انجام...

اخبار کمیته ها روابط عمومی ریاست گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ بازدید رئیس و دبیر هیأت فوتبال استان از سالن پورشریفی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سردار حاج جواد ششگلانی و آرش جابری، رئیس و دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به همراه اصلان سپهروند،...