دسته بندی - دسته‌بندی نشده

داوران دسته‌بندی نشده

موسی قربانی و مسعود علی محمدی داوران دیدار خالص سازان زنجان و شهر صدرا شیراز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، موسی قربانی بعنوان داور دوم و مسعود علی محمدی بعنوان داور سوم از استان آذربایجان شرقی در مسابقه بین دو...

بانوان دسته‌بندی نشده

سارا محمد نژاد استعداد یاب ششمین فستیوال ملی فوتبال پایه دختران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سارا محمد نژاد از مربیان برجسته و ملی پوش سابق هیأت فوتبال استان بعنوان استعداد یاب منتخب و شایسته استان...

داوران دسته‌بندی نشده

اسماعیل کمربسته دیدار بین شهروند ساری و سوهان محمد سیما قم را سوت می زند

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، اسماعیل کمربسته بعنوان داور از استان آذربایجان شرقی، مسابقه بین دو تیم شهروند ساری و سوهان محمد سیما قم،...