دسته بندی - دسته‌بندی نشده

داوران دسته‌بندی نشده

موسی قربانی و مسعود علی محمدی داوران دیدار خالص سازان زنجان و شهر صدرا شیراز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، موسی قربانی بعنوان داور دوم و مسعود علی محمدی بعنوان داور سوم از استان آذربایجان شرقی در مسابقه بین دو...