دسته بندی - جدول مسابقات

جدول مسابقات

لیگ برتر فوتسال

  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز ۱ شهيد منصوري ۱۸ ۱۵ ۲ ۱ ۷۶ ۳۴ ۴۲ ۴۷ ۲ گيتي‌پسند‌ ۱۸ ۱۴ ۳ ۱ ۶۴ ۲۵ ۳۹ ۴۵ ۳ فولاد‌ماهان‌ ۱۸ ۱۱ ۵ ۲ ۸۸...

جدول مسابقات

دسته دو فوتبال

گروه اول   نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز ۱ سایپای شمال ۳۰ ۱۸ ۶ ۶ ۴۲ ۲۳ ۱۹ ۶۰ ۲ داماش تهران ۳۰ ۱۵ ۱۱ ۴ ۳۲ ۱۶ ۱۶ ۵۶ ۳ مقاومت تهران...

جدول مسابقات

لیگ برتر استان

 جدول مسابقات لیگ برتر بزرگسالان استان سال ۱۳۹۰ ردیف                          تیم                       بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز ۱ بازرگانی...

جدول مسابقات

لیگ برتر فوتبال

  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز ۱ استقلال ۱۸ ۱۱ ۴ ۳ ۳۱ ۱۸ ۱۳ ۳۷ ۲ نفت تهران ۱۸ ۹ ۶ ۳ ۲۷ ۲۰ ۷ ۳۳ ۳ سپاهان ۱۸ ۸ ۷ ۳ ۲۷ ۱۶ ۱۱ ۳۱ ۴...