دسته بندی - اخبار ردیفی صفحه اصلی

اخبار برگزیده اخبار ردیفی صفحه اصلی

تسلیت هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به هوشنگ نصیرزاده

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ،در پی در گذشت مادر آقای هوشنگ نصیرزاده عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران ،هیأت فوتبال استان...