مربیان

کلاس مربیگری C آسیا

 

مسؤول کمیته مربیان هیأت فوتبال استان اعلام نمود؛ کلاس مربیگری فوتبال (C)  آسیا با حضور ۲۴ نفر از مربیان استان از تاریخ ۹۴/۳/۱۶ لغایت ۹۴/۳/۲۸ در مجموعه ورزشی ابوذر برگزار میگردد.

مدرس این کلاس آقای حسین صالح از مدرسین AFC می باشند.