اختتامیه سومین دوره مربیگری درجه D فوتسال بانوان
بانوان

اختتامیه سومین دوره مربیگری درجه D فوتسال بانوان

اختتامیه سومین دوره مربیگری درجه D فوتسال بانوان

اختتامیه دوره آموزش مربیگری درجه D فوتسال بانوان استان که برای سومین بار برگزار شد روز شنبه مورخ 22/11/90  در سالن ورزشی کوثر تبریز با حضور 31شرکت کننده پس از آزمون تئوری و عملی که توسط مدرس دور خانم لیلا وقاری اخذ گردید به پایان رسید در پایان مراسم به شرکت کنندگان در دوره مربیگری درجه D آسیا گواهی شرکت در کلاس داده شد.