نویسنده - بیگی

mm

بانوان

عیادت از دکتر آرش جابری

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان به همراه تنی چند از مسؤولین کمیته ها و کارکنان هیأت با حضور در منزل...

داوران

رونمایی از پیراهن داوری

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به همت رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی تمامی داوران فعال استان پیراهن های داوری جدید...