نویسنده - بیگی

mm

روابط عمومی

عیادت از چرندابی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، محمدرضا تقیون از پیشکسوت خبرنگاری حاج حبیب چرندابی عیادت نمود . حبیب شیر چرندابی یکی از پیشکسوتان...