نویسنده - هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

آيين نامه مدارس فوتبال جوانان روابط عمومی مدارس فوتبال مدارس فوتبال کشور

آئین نامه مدارس فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مدارس فوتبال کشور برای تاسیس و فعالیت، بایستی یک سری قوانین را مورد توجه قرار دهند که این قوانین در قالب...

داوران

محمدحسن غفار زاده بعنوان کمک داور دوم و یاسر خانفام بعنوان داور چهارم دیدار شهرداری اردبیل و شهرداری ماهشهر

محمد حسن غفارزاده بعنوان کمک داور دوم و یاسر خانفام بعنوان داور چهارم  از استان آذربایجانشرقی دیدار شهرداری اردبیل و شهرداری ماهشهر، در چارچوب مسابقات لیگ دسته...