داوران

اسماعیل کمربسته در آزمون بین المللی

کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از اسماعیل کمر بسته داور برجسته فوتسال لیگ برتر کشور دعوت کرده روز دو شنبه 93/06/31 در تست بدنی و امتحانات درجه بین المللی که در تهران برگزار خواهد شد شرکت نماید.

اسماعیل کمر بسته داور فوتسال لیگ برتر کشور در آزمونهای کشوری و در قضاوتهای دیدار ها حساس نمرات قابل قبول را کسب نموده است .

امید است در آزمون بین المللی نیز موفق باشند تا از استان آذربایجان شرقی در سطح درجه بین المللی داور فوتسال نیز داشته باشیم .