هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

نتایج مسابقات فوتسال پیشکسوتان جام رمضان ۹۱

نتایج مسابقات فوتسال پیشکسوتان جام رمضان ۹۱

ردیف

تاریخ

نام تیمها

۱

۹۱/۵/۱۵

راهیان عاشورا ۶ -بسیج حوزه (۹) ۳

۲

۹۱/۵/۱۵

دانشگاه تبریز صفر-آپادانا ۸

۳

۹۱/۵/۱۶

دبیری تبریز ۵ – کارگران ۳