بانوان

اسماء نظری در اردوی تیم ملی بانوان زیر ۱۹ سال

فدراسیون فوتبال در نظر دارد اردوی تیم ملی فوتبال بانوان زیر ۱۹ سال را از تاریخ ۹۵/۰۵/۱۹ لغایت ۹۵/۰۵/۲۶ در تهران برگزار نماید.

در این اردو که از ۲۳ بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی اسماء نظری نیز حضور خواهد داشت.