بانوان

اسماء نظری در اردوی تیم ملی بانوان زیر 19 سال

فدراسیون فوتبال در نظر دارد اردوی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 19 سال را از تاریخ 95/05/19 لغایت 95/05/26 در تهران برگزار نماید.

در این اردو که از 23 بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی اسماء نظری نیز حضور خواهد داشت.