فوتسال

نتایج روز پنجم مسابقات فوتسال لیگ برترجوانان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روز پنجم مسابقات فوتسال لیگ برترجوانان کشور از گروه یک به شرح ذیل می باشد:
⚽انصارشهرکرد1-فرا شاهین اصفهان0
⚽شهرداری ساوه1-استعدادهای درخشان مشهد0
⚽شهدای گمنام تبریز3-آیندگان هرمزگان1

دراین گروه شهرداری ساوه با15امتیازمقام اول گروه راکسب نمود
ونماینده استان تیم شهدای گمنام تبریزبا6امتیازدرمقام سوم می‌باشد.