اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

جلسه هماهنگی و رفع مشکل انتقال امتیاز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان با دعوت از نماینده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز و مدیر عامل باشگاه علم و ادب تبریز در جهت رفع مشکلات و پیگیری تسویه حساب با بازیکنان شاکی در محل هیأت فوتبال استان جلسه ای تشکیل گردید.

در این جلسه پس از گزارش نماینده شهرداری تبریز و مدیر عامل باشگاه علم و ادب تبریز ریاست محترم هیأت فوتبال استان در جهت رفع مشکلات دستورات لازم را صادر نمودند.