هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

لیگ فوتسال تبریز

برنامه مسابقات فوتسال لیگ تبریز

ردیف
تاریخ برگزاری
مسابقه بین دو تیم
ساعت
ورزشگاه(سالن)
شهرستان
۱
۱۶/۲/۹۰
بادی لیفت- رویال سفر
۳۰/۱۴
شهریار
تبریز
۲
۱۶/۲/۹۰
لازانیا- ۱۰۹۰
۱۷
آتش نشانی ارم
تبریز
۳
۱۶/۲/۹۰
اسکو- پیتزا۲۰۰۰
۱۷
وحدت
اسکو
۴
۱۶/۲/۹۰
ای دو تبریز- کفش هدیه
۴۵/۱۵
بهزیستی
تبریز
۵
۲۳/۲/۹۰
رویال سفر- لازانیا
۱۹
هلال احمر
تبریز
۶
۲۳/۲/۹۰
۱۰۹۰- بادی لیفت
۱۷
میلاد
تبریز
۷
۲۳/۲/۹۰
پیتزا ۲۰۰۰- ای دو تبریز
۳۰/۱۴
شهریار
تبریز- سه راه مایان
۸
۲۳/۲/۹۰
کفش هدیه- اسکو
۱۷ یک دوم
قدس
تبریز
۹
۳۰/۲/۹۰
رویال سفر- ۱۰۹۰
۱۹
هلال احمر
تبریز
۱۰
۳۰/۲/۹۰
بادی لیفت- لازانیا
۳۰/۱۴
شهریار
تبریز
۱۱
۳۰/۲/۹۰
پیتزا ۲۰۰۰- کفش هدیه
۳۰/۱۴
شهریار
تبریز- سه راه مایان
۱۲
۳۰/۲/۹۰
اسکو- آی دو تبریز
۱۷
وحدت
اسکو

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید