هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

فوتبال دسته دو

سه شنبه ۸/۹/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-هفته دهم

پرشان زنجان-چوکا تالش-انقلاب-زنجان

گیتی پسند اصفهان-البدر بندر کنگ-آرارات-اصفهان

پیام خراسان-نفت نوین آبادان-تختی-نیشابور

نوژن شهرداری نوشهر-شهرداری دزفول-شهدا-نوشهر

پاس نوین همدان-پرسپولیس برازجان-مفتح-همدان

استقلال اهواز-ذوب آهن نوین اصفهان-تختی-اهواز

گازفجر جم بوشهر جم-نفت محمود آباد-شهدا-جم

نفت و گاز گچساران-مقاومت تهران-شهدا نفت-گچساران

 

چهارشنبه ۹/۹/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-هفته دهم

داتیس لرستان-آشیان گستران ورامین-تختی-خرم اباد

گسترش فولاد سهند-منطقه ویژه بندرعباس-شهرداری-تبریز

ملی حفاری اهواز-شهرداری اردبیل-نفت-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

فولاد نوین اهواز-سپیدرود رشت-اختصاصی فولاد-اهواز-ساعت ۱۴:۱۵

 

جمعه-۱۱/۹/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-هفته دهم

سیاه جامگان مشهد-شموشک نوشهر-تختی-مشهد

 

شنبه۱۲/۹/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-هفته دهم

مهر کرج-نفت امیدیه-انقلاب –کرج

 

جمعه۱۸/۹/۹۰-معوقه پنجم-ساعت ۱۴:۰۰

سیاه جامگان مشهد-فولادنوین اهواز-تختی-مشهد

 

شنبه ۱۹/۹/۹۰-معوقه پنجم-ساعت ۱۴:۰۰

مهر کرج-پرشان زنجان-انقلاب-کرج

 

دوشنبه۲۱/۹/۹۰-ساعت ۱۴:۰۰-هفته یازدهم

شموشک نوشهر-گیتی پسند اصفهان-شهدا-نوشهر

نفت محمود آباد-نفت و گاز گچساران –بهشتی-محمود آباد

البدر بندر کنگ-گازفجر جم –تختی-بندر لنگه

مقاومت تهران-استقلال اهواز-۵ آذر-تهران

نفت امیدیه-داتیس لرستان-نفت-امیدیه-ساعت ۱۴:۱۵

پرسپولیس برازجان-پیام خراسان-تختی-برازجان-ساعت ۱۴:۱۵

نفت نوین آبادان-گسترش فولاد سهند-تختی-آبادان-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری دزفول-پاس نوین همدان-مجدیان-دزفول-ساعت ۱۴:۱۵

 

سه شنبه ۲۲/۹/۹۰-هفته یازدهم-ساعت۱۴:۰۰

ذوب آهن نوین اصفهان-ملی حفاری اهواز-ملت-اصفهان

چوکا تالش-نوژن شهرداری نوشهر-متعاقبا اعلام می شود

سپیدرود رشت-سیاه جامگان مشهد-سردار جنگل-رشت

شهرداری اردبیل-فولاد نوین اهواز-علی دایی-اردبیل

منطقه ویژه بندرعباس-مهر کرج-تختی-بندرعباس

آشیان گستران ورامین-پرشان زنجان-تختی-ورامین

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید