هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

فوتسال لیگ برتر

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور نیمه فصل دوم ۹۱-۹۰

ردیف

تاریخ برگزاری

نام تیمها

ساعت

محل برگزاری

۱

۱۹/۰۹/۹۰

گسترش فولاد تبریز- دبیری تبریز

۱۶

پور شریفی

۲

۲۵/۰۹/۹۰

دبیری تبریز- راه ساری

۱۶

علوم پزشکی

۳

۰۲/۱۰/۹۰

گسترش فولاد تبریز- لبنیات ارژن شیراز

۱۶

پور شریفی

۴

۱۵/۱۰/۹۰

دبیری تبریز- لبنیات ارژن شیراز

۱۶

علوم پزشکی

۵

۱۶/۱۰/۹۰

گسترش فولاد تبریز- صبا باطری قم

۱۶

پور شریفی

۶

۰۶/۱۱/۹۰

دبیری تبریز- صبا باطری قم

۱۶

علوم پزشکی

۷

۶۰/۱۱/۹۰

گسترش فولاد تبریز- علم ادب سایپا

۱۶

پور شریفی

۸

۲۹/۱۱/۹۰

گسترش فولاد تبریز- فیروز صفه اصفهان

۱۶

 

۹

۲۹/۱۱/۹۰

دبیری تبریز- علم وادب سایپا

۱۶

علوم پزشکی

۱۰

۱۱/۱۲/۹۰

گسترش فولاد تبریز- شهرداری ساوه

۱۶

پور شریفی

۱۱

۱۱/۱۲/۹۰

دبیری تبریز- فیروز صفه اصفهان

۱۶

علوم پزشکی

۱۲

۱۷/۱۲/۹۰

گسترش فولاد تبریز- فولاد ماهان اصفهان

۱۶

پور شریفی

۱۳

۲۵/۱۲/۹۰

دبیری تبریز- شهرداری ساوه

۱۶

علوم پزشکی

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید