هیئت فوتبال تبریز
جدول مسابقات

دسته دو فوتبال

گروه اول

  نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ سایپای شمال ۳۰ ۱۸ ۶ ۶ ۴۲ ۲۳ ۱۹ ۶۰
۲ داماش تهران ۳۰ ۱۵ ۱۱ ۴ ۳۲ ۱۶ ۱۶ ۵۶
۳ مقاومت تهران ۳۰ ۱۵ ۷ ۸ ۴۷ ۳۶ ۱۱ ۵۲
۴ نوژن مازندران ۳۰ ۱۲ ۹ ۹ ۳۵ ۳۳ ۲ ۴۵
۵ گاز فجر جم بوشهر ۳۰ ۱۱ ۱۱ ۸ ۳۷ ۲۰ ۱۷ ۴۴
۶ گسترش فولاد سهند ۳۰ ۱۰ ۱۴ ۶ ۴۱ ۳۳ ۸ ۴۴
۷ شهرداری اردبیل ۳۰ ۱۳ ۴ ۱۳ ۴۴ ۳۷ ۷ ۴۳
۸ چوکای تالش ۳۰ ۱۲ ۶ ۱۲ ۴۳ ۴۰ ۳ ۴۲
۹ شموشک نوشهر ۳۰ ۱۱ ۷ ۱۲ ۲۵ ۳۰ ۴۰
۱۰ شهرداری زنجان ۳۰ ۸ ۱۵ ۷ ۳۳ ۲۸ ۵ ۳۹
۱۱ آشیان گستران ورامین ۳۰ ۱۰ ۹ ۱۱ ۳۵ ۴۰ ۳۹
۱۲ شهرداری انزلی ۳۰ ۹ ۱۱ ۱۰ ۳۰ ۳۵ ۳۸
۱۳ آرمین قزوین ۳۰ ۸ ۷ ۱۵ ۳۵ ۴۶ -۱۱ ۳۱
۱۴ همای جوانرود ۳۰ ۹ ۸ ۱۳ ۲۷ ۴۳ -۱۶ ۲۹
۱۵ صنعت گاز سرخس ۳۰ ۵ ۷ ۱۸ ۳۲ ۴۶ -۱۴ ۲۲
۱۶ شهرداری لنگرود ۳۰ ۴ ۸ ۱۸ ۲۶ ۵۸ -۳۲ ۲۰

گروه دوم

  نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ استقلال جنوب تهران ۳۰ ۱۷ ۱۰ ۳ ۴۲ ۱۶ ۲۶ ۶۱
۲ نیروی زمینی تهران ۳۰ ۱۷ ۱۰ ۳ ۴۹ ۲۶ ۲۳ ۶۱
۳ آریانا گستر کیش ۳۰ ۱۶ ۶ ۸ ۵۱ ۳۲ ۱۹ ۵۴
۴ پرسپولیس برازجان ۳۰ ۱۵ ۶ ۹ ۴۷ ۴۱ ۶ ۵۱
۵ نفت امیدیه ۳۰ ۱۲ ۸ ۱۰ ۳۳ ۲۶ ۷ ۴۴
۶ نفت و گاز گچساران ۳۰ ۱۳ ۵ ۱۲ ۳۸ ۳۲ ۶ ۴۴
۷ فولاد نوین خوزستان ۳۰ ۱۰ ۱۳ ۷ ۴۰ ۳۲ ۸ ۴۳
۸ پاس نوین همدان ۳۰ ۱۰ ۱۲ ۸ ۳۶ ۲۹ ۷ ۴۲
۹ صنعت نفت نوین آبادان ۳۰ ۱۰ ۷ ۱۳ ۴۸ ۴۱ ۷ ۳۷
۱۰ ذوب آهن نوین اصفهان ۳۰ ۹ ۸ ۱۳ ۳۵ ۴۲ ۳۵
۱۱ گلچین رباط کریم ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۳۴ ۴۱ ۳۴
۱۲ بام شهرکرد ۳۰ ۹ ۷ ۱۴ ۳۳ ۴۵ -۱۲ ۳۴
۱۳ مس سونگون ورزقان تبریز ۳۰ ۷ ۱۲ ۱۱ ۳۱ ۴۱ -۱۰ ۳۳
۱۴ پرسپولیس گناوه ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۳۶ ۴۷ -۱۱ ۳۳
۱۵ کوثر لرستان ۳۰ ۱۰ ۶ ۱۴ ۲۹ ۴۵ -۱۶ ۳۰
۱۶ بهزیستی همدان ۳۰ ۳ ۴ ۲۳ ۲۸ ۷۴ -۴۶ ۱۳

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید