اسامی داورانی که در هفته سیزدهم لیگ برتر امید
داوران

اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر امید کشور

اسامی داورانی که در هفته سیزدهم لیگ برتر امید

اسامی داورانی که در هفته سیزدهم لیگ برتر امید باشگاههای کشور قضاوت می کنند از سوی کمیته داوران اعلام شد…

جمعه ۲۳/۱۰/۹۰ – ساعت ۱۴

ماشین سازی تبریز – استقلال اهواز – اختصاصی تراکتور تبریز

تورج رستمی – محمود گوهرنژاد – احمد کاظم لو

شهرداری تبریز – نساجی مازندران – پارک صنعت تبریز – ساعت ۱۲

آرمان پوراسماعیلی – مجتبی مسعودی – عباس پورحیدری

گسترش فولاد تبریز – ذوب آهن اصفهان – پارک صنعت تبریز

مجید محمدی – ابوالفضل مرادی – مهرداد نجفی

برق شیراز – نفت آبادان – اختصاصی برق شیراز

امید رحمتی – عباس بیدرام – مجید صابری

سپاهان اصفهان – ابومسلم خراسان – صفائیه اصفهان

ایمان کهیش – ارحام نصیری – رحیم شکاری

صبای قم – نفت اهواز – تختی قم

جعفر ملکی پویا – امیر داودزاده – شاهین یزدانی