انضباطی

3 بازيكن فوتبال دوپينگ كرده‌اند

رئيس كميته پزشكي فدراسيون فوتبال از مثبت اعلام شدن دوپينگ 3 بازيكن خبر داد… احمد هاشميان در خصوص اعلام نتايج 22 نمونه ارسالي فدراسيون فوتبال ايران به آزمايشگاه كلن آلمان و دريافت نتايج اين نمونه ها عنوان كرد: براساس گزارش دريافتي از كلن آلمان 19 نمونه منفي و 3 نمونه مثبت گزارش شد. البته هنوز از نمونه ها رمزگشايي انجام نشده ولي مطمئن هستيم كه اين نمونه ها از مسابقات فوتبال بوده است. از بين 3 نمونه مثبت اعلام شده 2 نمونه از مواد ممنوعه خاص استفاه كرده اند.

وي در تعريف مواد ممنوع خاص تصريح كرد: مواد ممنوعه خاص به مواد ممنوعه اي گفته مي شود كه به طور معمول و به قصد دوپينگ از آن استفاده نشود و به دليل امكان استفاده آنها در درمان پزشكي و به طور طبيعي در مواد خوراكي ممكن است اين مواد يافت شود و اگر ورزشكار بتواند عدم استفاده عمدي و عدم استفاده به قصد افزايش كارآيي را براي كميته پزشكي به اثبات برساند مشمول مجازات هاي سنگين نخواهد شد.

هاشميان با ذكر يك مثال درباره مواد مممنوع خاص گفت: دارويي مثل افدرين جزو مواد ممنوعه خاص است چون اين دارو ممكن است در تركيب برخي از داروهاي درماني مثل پزدوافدرين كه براي سرماخوردگي و رفع گرفتگي بيني تجويز مي شود، موجود باشد و ورزشكار به دليل سرماخوردگي از اين دارو استفاده كرده ولي آزمايش دوپينگ مثبت اعلام مي شود.

رئيس كميته پزشكي فدراسيون تصريح كرد: به محض رمزگشايي از گزارشات دريافتي نسبت به ابلاغ موارد تخلف به بازيكنان متخلف و بالاترين مقام باشگاه هايشان اقدام خواهد شد ولي اعلام نام بازيكنان پس از رسيدگي به پرونده هايشان و همچنين صدور راي نهايي موكول خواهد شد.

هاشميان گفت: نمونه سومي كه مثبت شده از داروهاي شاخه استروئيدهاي آنابوليك استفاده كرده كه مصداق بارز استفاده از مواد ممنوعه است.