امور شهرستان ها داوران روابط عمومی

حضور روسای کمیته امور شهرستان ها و داوران در شهرستان مراغه

روسای کمیته امور شهرستان ها و داوران در شهرستان مراغه حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، احد دری، رئیس کمیته امور شهرستان ها و رحیم علمی، رئیس کمیته داوران هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی روز پنجم تیر ماه با دعوت هیات فوتبال شهرستان مراغه و جهت بررسی و رفع مشکلات داوری این هیات در شهرستان مراغه حضور یافتند.

پس از برگزاری جلسه یاد شده، جلسه دیگری نیز در اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه با حضور رئیس این اداره، رئیس حقوقی اداره کل، رئیس کمیته داوران استان، رئیس کمیته امور شهرستان های استان و گروهی از مدیرات اداره ورزش مراغه برگزار شد. در این جلسه نسبت به چگونگی واگذاری سالن های شهرستان مراغه به هیات فوتبال این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.