فوتسال

25 بازيكن به اردوي تيم ملي فوتسال دعوت شدند

از سوي حسين شمس سرمربي تيم ملي فوتسال 25 بازيكن به اردو دعوت شدند… اسامي بازيكنان دعوت شده براي شركت در تورنمنت گراند پريكس برزيل كه مهرماه امسال در برزيل برگزار مي شود به شرح زير است:

مصطفي نظري – مجتبي نصيري نيا – عليرضا نورالهي – آرش نعمت الهي – روزبه رضا زاده – محمد كشاورز – علي كيايي – محمود لطفي – حميد احمدي – مهرداد جابري – احسان زحمتكش – رشيد قلي پور – علي رهنما – بهروز جعفري – ابراهيم حاجتي – محمد طاهري – علي اصغر حسن زاده – مصطفي طيبي – ابراهيم مسعودي – احمد اسماعيل پور – جواد اصغري مقدم – مسعود دانشور – مهدي جاويد – شهرام شريف زاده – مرتضي عظيمايي
اين بازيكنان بايد ساعت 12 سوم مهر ماه خود را به كادر فني در هتل آكادمي تيم ملي فوتبال معرفي كنند.

نكته قابل توجه عدم دعوت از وحيد شمسايي است كه به دليل اختلاف با شمس در تيم ملي حضور ندارد.