جوانان روابط عمومی

دعوت دو بازیکن استان به تیم ملی نوجوانان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، سعید کریم آذر و و مهدی سیدی از استان آذربایجان شرقی به ارودی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان که از شانزدهم فروردین ماه به میزبانی هیات فوتبال استان خراسان رضوی در مشهد مقدس آغاز می شود دعوت شدند.

لازم به ذکر است که اردوی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان از 16 لغایت 24 فروردین ماه زیر نظر عباس چمنیان و به میزبانی هیات فوتبال استان خراسان رضوی در مشهد مقدس آغاز می شود .